??????
Pazarlama Müdürü

0216 338 12 19 – info@bolercelik.com

??????
Üretim Müdürü

0216 338 12 19 – info@bolercelik.com

???????
Kalite Kontrol

0216 338 12 19 – info@bolercelik.com

???????
Kalite Kontrol

0216 338 12 19 – info@bolercelik.com

???????
Muhasebe-Pazarlama

0216 338 12 19 – info@bolercelik.com